บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์ ) จำกัด เราเป็นโรงพิมพ์สติกเกอร์ที่เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี มีระบบการพิมพ์ทั้ง 3 ระบบ อันประกอบด้วย ระบบสกรีน ระบบออฟเซ็ท ระบบเลตเตอร์เพลส และทั้งสามระบบสามารถทำเป็นม้วนหรือเป็นแผ่นก็ได้ ไม่ว่าท่านจะดีไซน์งานออกแบบมาให้เข้ากับระบบการพิมพ์แบบไหน ท่านจะใช้ระบบการติดสติกเกอร์ด้วยมือ หรือด้วยเครื่องติดอัตโนมัติ เรามั่นใจว่ากระบวนการพิมพ์ของเราสามารถตอบสนองการทำงานของท่านได้ นอกจากเครื่องพิมพ์แล้วเรายังมีเครื่องจักรที่ใช้ในขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น เครื่องปั๊ม เครื่องซอย เครื่องกรอ อยู่ในโรงงานของเราเอง ทำให้งานของเราครบวงจร และควบคุมตามมาตรฐานของคิวซีได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์ ) จำกัด เราเป็นโรงพิมพ์สติกเกอร์ที่เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี มีระบบการพิมพ์ทั้ง 3 ระบบ อันประกอบด้วย ระบบสกรีน ระบบออฟเซ็ท ระบบเลตเตอร์เพลส และทั้งสามระบบสามารถทำเป็นม้วนหรือเป็นแผ่นก็ได้ ไม่ว่าท่านจะดีไซน์งานออกแบบมาให้เข้ากับระบบการพิมพ์แบบไหน ท่านจะใช้ระบบการติดสติกเกอร์ด้วยมือ หรือด้วยเครื่องติดอัตโนมัติ เรามั่นใจว่ากระบวนการพิมพ์ของเราสามารถตอบสนองการทำงานของท่านได้ นอกจากเครื่องพิมพ์แล้วเรายังมีเครื่องจักรที่ใช้ในขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น เครื่องปั๊ม เครื่องซอย เครื่องกรอ อยู่ในโรงงานของเราเอง ทำให้งานของเราครบวงจร และควบคุมตามมาตรฐานของคิวซีได้ตั้งแต่ต้นจนจบ