สติกเกอร์

สติกเกอร์สำหรับติดภาชนะ ถังสารเคมี

62059

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

011

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

012

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

017

สติกเกอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อากาศยาน

006-8

สติกเกอร์สำหรับติดภาชนะ ถังสารเคมี

62057

Barcode Solution and Supply

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ BTP-R880NP

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TX300

เครื่องอ่านสำหรับอุตสาหกรรม

Granit 1280i Industrial-Grade Full Range Laser Scanner

เครื่องอ่านแบบตั้งโต๊ะ

Fusion 3780 Omnidirectional Laser Scanner

เครื่องอ่านแบบไร้สาย

Voyager 1602g Wireless Area-Imaging Pocket Scanner

เครื่องอ่านแบบไร้สาย

Voyager 1202g-bf Battery-Free Wireless Laser Scanner

เครื่องอ่านแบบไร้สาย

Voyager 1202g Wireless Single-Line Laser Scanner

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นโรงพิมพ์สติกเกอร์ที่เปิดดำเนินการมากว่า 30 ปี  มีระบบการพิมพ์ทั้ง 3 ระบบ อันประกอบด้วย ระบบสกรีน ระบบออฟเซ็ท ระบบเลตเตอร์เพลส และทั้งสามระบบสามารถทำเป็นม้วนหรือเป็นแผ่นก็ได้ ไม่ว่าท่านจะดีไซน์งานออกแบบมาให้เข้ากับระบบการพิมพ์แบบไหน ท่านจะใช้ระบบการติดสติกเกอร์ด้วยมือ หรือด้วยเครื่องติดอัตโนมัติ เรามั่นใจว่ากระบวนการพิมพ์ของเราสามารถตอบสนองการทำงานของท่านได้

ความพร้อม