สติกเกอร์สำหรับติดภาชนะ ถังสารเคมี

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้ผลิตสารเคมี พบอยู่เสมอคือจะหาวัสดุอะไรที่สามารถจะพิมพ์ข้อความได้เองที่โรงงาน และยังต้องมีความทนทานต่อสารเคมีที่บรรจุอยู่ในภาชนะ แล้วยังต้องการให้สติกเกอร์มีการยึดเกาะภาชนะที่ดี ผ่านมาตรฐาน BSI การใช้วัสดุตามท้องตลาดบางครั้งก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา ทั้งยังสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาให้ผู้ใช้อีก SST ก็มีเนื้อสติกเกอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มลูกค้านี้ด้วยเช่นกัน

สติกเกอร์สำหรับติดภาชนะ ถังสารเคมี

62057

สติกเกอร์สำหรับติดภาชนะ ถังสารเคมี

62059