สติกเกอร์สำหรับยารักษาโรค

ยา หนึ่งในปัจจัย 4 ของมนุษย์ที่มีการพัฒนามาตลอด ซึ่งอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยก็มีการพัฒนาและเป็นผู้ส่งออกไปในตลาดต่างประเทศด้วย การผลิตยาต้องตอบสนองเรื่องความแม่นยำ และรวดเร็ว ด้วยงานแบบม้วนและติดสติกเกอร์ด้วยเครื่องติดฉลากสติกเกอร์อัตโนมัติความเร็วสูง และแน่นอนว่าฉลากสติกเกอร์ของยาต้องรับกับเครื่องติดสติกเกอร์อัตโนมัติด้วยเช่นกัน ความแตกต่างของชิ้นงานอาจจะนำมาซึ่งความไม่มั่นใจและนำมาซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ การกำหนดจำนวนของชิ้นงานด้วยการกำหนดเลขลำดับประจำชิ้นงาน (Running Number) ก็เป็นเรื่องที่ SST ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตยาได้เช่นกัน นอกจากงานที่ติดด้วยเครื่องอัตโนมัติแล้ว สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็สามารถใช้ชิ้นงานแบบติดด้วยมือได้เช่นกัน

สติกเกอร์สำหรับยารักษาโรค

016-5