สติกเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

SST ก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ กลาง เล็ก สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารมีมากมาย สติกเกอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์อาหารด้วย ดังนั้นไม่ว่าสินค้าจะอยู่ในอุณหภูมิ ต่ำสุด – 40 ถึง 140 องศา เซลเซียส SST ก็มีเนื้อวัสดุให้เลือกตามความเหมาะสม ตรงกับลักษณะการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย

สติกเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

013

สติกเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

014