สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

หากอุตสาหกรรมของท่านต้องใช้สติกเกอร์เป็นจำนวนมาก เพื่อติดที่ตัวสินค้า SST ก็มีเนื้อสติกเกอร์มากมายหลายชนิดให้ท่านเลือกใช้รวมทั้งระบบการพิมพ์ แบบ Off Set , Letter Press และหากท่านใช้ เครื่องติดสติกเกอร์อัตโนมัติ SST ก็มีงานพิมพ์ที่เป็นม้วนเพื่อรองรับการใช้งานของท่าน รวมไปถึง BLANK Label , BLANK Form ที่ท่านต้องการไป Print ด้วยเครื่อง Printer Dot หรือ Printer แบบ Direct / Thermal Transfer ของ โรงงานท่านเอง

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

006-3