สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

SST ผลิตชิ้นงานสติกเกอร์ประเภท Control Panel ที่ใช้กับปุ่มกด Tack Switch ให้กับสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตลอดเวลาที่เปิดดำเนินงาน เราผลิตให้ลูกค้าแบรนด์ญี่ปุ่นทุกแบรนด์ เรามีวัสดุให้ใช้ตามความเหมาะสมและพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ที่มีสีสันคงทน มีตัวอักษรและเส้นคมชัดและใช้งานได้ยาวนานตลอดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ SST ยังได้รับการรับรองจาก UL และ  c UL จากสหรัฐอเมริกา ในการพิมพ์สติกเกอร์  หมวด PGDQ2 และ PGJI2  สำหรับ Rating Label เพื่อใช้ติดสินค้าที่ต้องการส่งออกไปยังตลาดทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งต้องการความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ SST ยังควบคุมเรื่อง สารโลหะหนัก SoC, RoHS  อีกด้วย

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

001

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

002

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

003

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

004

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

005

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

008

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

009

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

011

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

012

สติกเกอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

017