เมมเบรนสวิทช์ คอนโทรล

เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางด้านกีฬาและอุปกรณ์เครื่องมือวัดรุ่นใหม่จะใช้แผงควบคุมอุปกรณ์ชนิด Membrane circuit แทน Tack Switch ซึ่งการออกแบบโดยใช้ Membrane circuit หรือ Flexible circuit จะสามารถลดพื้นที่ขนาดของตัวอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กลง บางลง และดูน่าใช้มากกว่า ทาง SST ก็สามารถทำการผลิตแผงหน้าปัดควบคุมชนิด Membrane circuit ตามดีไซน์ของลูกค้า รวมทั้งสามารถทำทดแทน Switch control ตัวเก่าที่ชำรุดหรือหาอะไหล่ไม่ได้แล้วให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

เมมเบรนสวิทช์ คอนโทรล

เมมเบรนสวิทช์

เมมเบรนสวิทช์ คอนโทรล

เมมเบรนสวิทช์ใช้กับฟู้ดคอร์ต

เมมเบรนสวิทช์ คอนโทรล

เมมเบรนสวิทช์ใช้กับโรงพยาบาล